Risico-inventarisatie, valbeveiliging en training voor werken op hoogte

Glazenwasser

Glazenwassers, schilders, bootbouwers, monteurs, bouwvakkers, installateurs; allemaal beroepen waarbij een werkaanpak op hoogte regelmatig vereist is. Op dagelijkse basis zijn er dan ook heel wat werknemers die voor hun werkzaamheden een steiger of ladder op klimmen. Valgevaar is daarbij altijd aanwezig. Maar met een goede voorbereiding kunnen de risico’s van werken op hoogte zoveel mogelijk ingeperkt worden.

Wat zijn werkplekken op hoogte?

Veilig werken is wettelijk verplicht. Maatregelen om de risico’s op onder meer valgevaar te beheersen moeten volgens de wet altijd genomen worden bij een hoogte van 2,5 meter of hoger. Soms geldt dit ook voor hoogtes lager dan 2,5 meter. Bijvoorbeeld vanwege de specifieke locatie of de aard van de werkzaamheden. Denk aan werkplekken boven een weg of boven openingen in de vloer. Of aan werkzaamheden waarbij messen of machines gebruikt worden. Om de precieze risico’s van een situatie op hoogte in kaart te brengen is het daarom zaak om een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Risico’s uitdiepen

Met een RI&E krijg je heel concreet zicht op de risico’s die werken op hoogte met zich meebrengen. In dit rapport worden diverse factoren in kaart gebracht. Een belangrijk onderdeel is het risico op valgevaar. Er wordt gekeken naar de aard, frequentie en locatie van de werkzaamheden. Daarnaast is er oog voor risico’s met betrekking tot vallende objecten en onder meer voor risico’s op fysieke belasting.

Valbeveiliging kiezen

Aan de hand van een RI&E krijg je een duidelijk beeld van de risico’s die gepaard gaan met het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Daaruit voort kunnen aandachtspunten volgen en leer je hoe je de risico’s zoveel mogelijk beheerst. Een belangrijk facet om ongelukken op hoogte voor te blijven is het kiezen van de juiste valbeveiliging. Deze valbeveiliging moet nauw aansluiten op de situatie. Om tot de juiste valbeveiliging te komen is het daarom belangrijk rekening te houden met het type werk, de precieze locatie en hoe vaak de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Glas
Het wassen van glas.

Trainingen

Valbeveiliging is er voor werkplekken en personen maar ook bijvoorbeeld voor gereedschappen. Om zo veilig mogelijk te kunnen werken op hoogte is valbeveiliging keuren eveneens belangrijk. Daarnaast zijn er tal van trainingen te volgen die kunnen bijdragen aan de veiligheid van werknemers die op hoogte werken. Deze trainingen zijn er voor verschillende soorten werkplekken. Daarnaast zijn er trainingen gericht op specifieke beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld gebouwbeheerders. Verder zijn er onder meer trainingen waarbij er getraind wordt op het onderdeel redding en evacuatie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *